veilige ICT

onze norm

veilige ICT

Digitale weerbaarheid

Virussen, inbraken en datalekken zijn stuk voor stuk moderne bedrijfsrisico’s die serieuze aandacht verdienen. Zeker nu we steeds meer online werken, werkprocessen verder worden gedigitaliseerd en er meer data gegenereerd en opgeslagen wordt dan ooit tevoren. Wat ons betreft allemaal goede ontwikkelingen, mits het ook veilig gebeurt.

Wij nemen digitale weerbaarheid dan ook zeer serieus, voor onszelf en onze klanten. De stappen en maatregelen die wij nemen om onze ICT-systemen, werkprocessen en data te beveiligen zijn weloverwogen. Wij zorgen dat we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op dit gebied, zodat wij continu veiligheid kunnen waarborgen en aanscherpen. En de veiligheidsmaatregelen die wij voor onszelf treffen, passen wij ook bij onze klanten toe.

ISO 27001

Onze ISO 27001 certificering bewijst dat de dagelijkse werkzaamheden binnen ons bedrijf overeenkomen met de strikte procedures die opgesteld zijn in de norm. Onze procedures worden jaarlijks door een externe auditor getoetst op bestaan, werking en kwaliteit. Internationaal wordt deze normering gezien als benchmark voor het niveau van informatiebeveiliging.

Data Pro Code

In het Data Pro register zijn bedrijven opgenomen die geslaagd zijn voor het Data Pro Certificaat. Daarmee tonen wij aan dat we voldoen aan de gedragscode Data Pro en op een verantwoorde manier omgaan met persoonsgegevens van klanten. Wij hebben onze veiligheidseisen opgeschroefd om zo ook te voldoen aan de eisen die de Nederlandse Overheid stelt aan het verwerken van vertrouwelijke informatie.

Gerubriceerde informatie

Wij voldoen aan de door de overheid gestelde eisen voor het hosten van gerubriceerde informatie.


Meer informatie

Wil je meer weten over onze kijk op veilige ICT? Of wil je weten hoe het bij jouw organisatie ervoor staat met de digitale weerbaarheid? Neem dan contact met ons op.

neem contact op

Certificeringen

Voldoen aan internationale standaarden is een continu proces. Daarom werken wij niet alleen hard om onze ISO 27001 certificering te behouden, maar zetten wij ook stappen om andere certificeringen te behalen. 

Wij onderzoeken kritisch welke certificeringen daadwerkelijk relevant zijn voor onze sector en aantoonbaar meerwaarde hebben voor ons bedrijf en onze klanten.