https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/aWN0dGVhbXdvcmstbmw%3D/6192253959571/logo_1_20211115_091537.png

Hercertificering Data Pro Code

Naast de ISO27001 certificering besteden wij minstens zoveel aandacht aan privacy. Met veel trots melden wij dat na een succesvolle audit ICT Teamwork wederom heeft aangetoond te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen uit de Data Pro Code.

De Data Pro Code is een nadere uitwerking van de verplichtingen voor informatieverwerkers op grond van artikel 28 AVG en is van toepassing op verwerkingen in Nederland. De Data Pro code geeft concrete gedragsregels voor verwerkers. De kern hiervan vormen de informatieplicht voor de data processor en de verantwoording door middel van toezicht. De Data Pro Code is een initiatief van de branchevereniging van ICT-leveranciers NLDigital

Ons certificaat vind je hier.

Privacy en informatiebeveiliging binnen onze organisatie is continue in beweging. Dagelijks doen wij er alles aan om de kwaliteit van onze processen te verbeteren. Wil je meer weten over ons informatiebeveiligingsbeleid. We vertellen je er graag meer over.


vertel me meer