teamcloud en virtual desktop

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/aWN0dGVhbXdvcmstbmw%3D/62ac61f41b85b/teamcloudvirutal_1_20220617_131356.pngVGVhbWNsb3VkVmlydXRhbA==

De laatste paar maanden wordt er steeds meer de nadruk gelegd op Werken in de Cloud. Dit neemt verschillende vormen aan. Één van de bekendere vormen is het delen van bestanden via Dropbox of OneDrive/SharePoint. Iedereen kan hiermee bij de bestanden komen en aanpassen. OneDrive heeft het voordeel dat meerdere mensen tegelijk aan hetzelfde bestand kunnen werken.

De andere populaire vorm, die ICT/Teamwork aanbiedt middels haar TeamCloud platform, is het zogenaamde “Externe Bureaublad”. Dit stelt iedereen in staat om een computer in de Cloud te hebben. Men kan werken op een computer op kantoor en aan het einde van de dag naar huis gaan. Eenmaal thuis kan worden ingelogd op hetzelfde Cloud Bureaublad en staan alle schermen en documenten open zoals ze op kantoor zijn achter gelaten. Het maakt dus weinig meer uit of je vanuit huis, kantoor of een huisje op de Ardennen werkt. Alle applicaties en bestanden zijn altijd en overal beschikbaar ongeacht je computer.

Het externe bureaublad wordt nog volop verder ontwikkeld. Als onderdeel van Microsoft365 kan er, naast Office en Teams, ook een Virtueel Bureaublad “gehuurd” worden, wat ook netjes integreert met deze diensten.

Een ander groot voordeel van de TeamCloud en Virtueel Bureaublad is dat het veel makkelijker is om te voorkomen dat er per ongeluk data op “vreemde” of privé blijft staan. Eenmaal verbonden wordt alles binnen de Cloud verwerkt, en ook tijdelijke bestanden van bijvoorbeeld Word of Excel worden direct afgevangen. Afhankelijk van de eisen kan ook geregeld worden dat bijlages uit e-mails niet buiten de TeamCloud gedownload mogen worden.

Dit kunnen we verder beveiligen door middel van Multi Factor Authenticatie.

De volgende afbeelding geeft een, enigszins versimpelde, schematische weergave van hoe dit op de achtergrond in zijn werk gaat voor de Teamcloud.

Er zitten echter wel wat belangrijke verschillen tussen de TeamCloud en Virtual Desktop. Het is bijvoorbeeld lastiger om op korte termijn nieuwe applicaties in gebruik te nemen of te updaten met Virtual Desktop. Hiervoor dient, op dit moment, een nieuwe installatie te worden geüpload, en hebben sommige Softwareboeren hier restricties voor. Binnen de TeamCloud kan het updaten/installeren van een applicatie iets flexibeler worden geregeld omdat we met bestaande bestanden kunnen werken.

Wil je meer informatie over TeamCloud of een virtueel bureaublad? Neem dan contact op met kwinten@ictteamwork.nl of bekijk onze website www.ictteamwork.nl.