wat is de dataprocode en wat heb je er aan?

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/aWN0dGVhbXdvcmstbmw%3D/62ac62207ab75/datapro_1_20220617_131440.jpgRGF0YXBybw==

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Er is veel over de AVG geschreven en bijna iedereen heeft op de een of andere manier wel geprobeerd om zijn bedrijf aan te laten sluiten op de nieuwe regels. En dat is niet altijd even gemakkelijk: de AVG staat namelijk open voor interpretatie en ieder bedrijf mag dat op zijn eigen manier invullen. Als klant is het dan erg lastig om te weten wie nou wel en wie nou niet AVG proof is.

Precies om die reden heeft NL Digital, de branche vereniging van ICT bedrijven, de DataProCode opgesteld, samen met een certificeringstraject. Een DataPro certificaat “bewijst” dat de houder ervan zich actief inspant om aan de AVG wetgeving te voldoen. Het lijkt wat dat aangaat een beetje op het ISO-certificaat, maar dan met een Juridische Status, want de DataProCode is op 27 augustus 2020 door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd. En volgens de AVG mag je “waarborgen ontlenen aan goedgekeurde gedragscodes”. En dus scheelt dat ook hier een hoop uitzoekwerk, je bent immers geen jurist of ICT’er.

De DataProCode is de eerste AVG gedragscode in Nederland die door de Autoriteit Persoonsgegevens is goedgekeurd. En daar is NL Digital terecht behoorlijk trots op. ICT Teamwork is de eerste in Zoetermeer die voldoet aan de DataProCode. Sterker nog: we zijn de 24e in Nederland die het certificaat mogen voeren en daar zijn wij op onze beurt weer behoorlijk trots op. En we hebben ook nog eens het ISO27001 certificaat voor informatiebeveiliging. Dus er zijn meerdere redenen om te geloven dat we niet alleen “iets doen met computers” maar dat we die taak ook werkelijk serieus nemen.

Meer weten over AVG of hoe wij omgaan met persoonsgegevens neem dan contact op met raymond@ictteamwork.nl of bekijk onze website www.ictteamwork.nl.